Kontaktinformation


Postgiro: Pg 137837-1
E-Mail: ekonomi@glid.net
Orgnr: 814800-7241

 Verksamhet

  • Kanotuthyrning
  • Tävlingsverksamhet, Racing och långlopp
  • Träning och träningstävlingar varje vecka

Styrelsen 2022

Anders Sundheden Ordförande
Nyckelansvarig
072-211 18 03

Mia Kihlberger

 

Kassör
Medlemsregister
 

Pentti Rydberg Sekreterare

 
 
Monica Rydberg Ledamot

 
 
Mats Hedh Ledamot
Kanotplatsansvarig
 
   
 
Johan Senbom Ledamot

 
   
Brunhild Amnéus Suppleant

 
   
Per-Olof Elfström Suppleant

 
   
Arne Wahlberg  Ansvarig för tävlingsanmälningar

 
 
Lars-Gustaf Nyström Adjungerad
Kanotplatsansvarig
 
   
Jim Sandberg

Adjungerad
Ansvarig för glid.net
 
   
 
REVISORER VALBEREDNING
Marianne Steen Lars Ekberg (sammankallande)
Caroline Sandberg Håkan Tidner

 

MEDLEMSSKAP

Klubben är öppen för alla som söker medlemskap.


MEDLEMS- OCH KANOTPLATSAVGIFTER 2022

Vill du bli medlem? Kontakta Anders Sundheden på telefon 072-211 18 03

Sista betalningsdag: 30 april
PG Nummer: 13 78 37-1

Medlemsavgifterna har enligt beslut vid årsmötet 2022 fastställts
enligt följande.

Ungdom t o m 18 år 150 kr/år 
Vuxna 600 kr/år
Familj 900 kr/år
Kanotplats 1000 kr/år
Kanotplats med 2 kanoter 1500 kr/år

(Hedersmedlemmar betalar ingen medlemsavgift)

Instruktion vid inbetalning
Det räcker inte med att ange beloppet du betalar. För ett korrekt
medlemsregister (och uppgifter till kommunen och Kanotförbundet)
behöver vi följande uppgifter.

  1. Namn på dem som genom avgiften vill bli alt. förbli medlemmar
  2. Adress för dessa
  3. Telefonnummer och e-post
  4. Födelseår för den eller de som omfattas av medlemsavgiften
  5. Ange också om det belopp du betalar innefattar kanotplats

Om du betalar över Internet måste du komplettera med att per post eller
e-post skicka ovan nämnda uppgifter till vår kassör. Ange då datum för
inbetalning så att vi kan matcha betalning:

ekonomi@glid.net

Kommentarer

Comment RSS