Årsmöte

av Monica 21. februari 2020 17:29

VÄLKOMNA TILL KK GLIDS ÅRSMÖTE 

Torsdag 19 mars kl 19.00 - 21.00

Plats: Sport café på baksidan av Vilundahallen (ingång från Vilundavallen)

 

Kategori: Aktuellt | Allmänt | Styrelsen

Kallelse till årsmöte i Kanotklubben Glid 2016

av Styrelsen 31. januari 2016 23:18

VÄLKOMNA TILL KK GLIDS ÅRSMÖTE

TISDAGEN DEN 22 MARS KLOCKAN 18:00

Plats: Upplands Väsby Hembygdsgård, Ladan. Hagvägen 2 / Pukslagargatan

Kategori: Styrelsen

Årsmöte 2015

av Styrelsen 26. februari 2015 21:59

Kallelse till årsmöte i kanotklubben Glid


Tid: 12 mars 2015 kl. 19.00

Plats: Föreningslokal Hasselbacken 36

 

Förslag till dagordning

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans ‐ och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Beslut om vilka som ska ha teckningsrätt för föreningen.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Val av 
  a)Ordförande Anders Sundhagen har ett år kvar av mandatperioden. 
  b)Nyval av 3 styrelseledamöter för en tid av 2 år och 1 för en tid av 1 år. 
  c)Styrelseledamöter Arne Wahlberg och Roger Steen har ett år kvar av mandatperioden. 
  d)två revisorer på en tid av ett år 
  e)två ledamöter i valberedningen för två år , av vilka en ska utses till sammankallande 
  f)Ombud till SDF‐möten – och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud. 
  Val enligt f) kan om mötet så anser delegeras till styrelsen.
 14. Övriga frågor

 

Verksamhetsberättelse, förvaltningsredovisning, verksamhetsplan, revisorernas berättelse

och valberedningens förslag tillhandahålls på årsmötet.

 

Klubben bjuder på smörgås och dryck.

Motioner och förslag till ärenden att behandlas på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda

senast två veckor före årsmötet.

 

Välkomna !

Styrelsen

Kategori: Styrelsen

Medlems- och kanotplatsavgifter 2014

av Styrelsen 10. april 2014 12:29

Nu är det dags att betala in medlems- och kanotplatsavgifter för 2014.
Senast den 30 april ska avgifterna vara inbetalade till plusgiro 137 837-1.

 

Det är mycket önskvärt att de som inte längre önskar vara medlermmar meddelar detta till Brunhild.

 

Vid betalning glöm inte att ange:

 • Namn och alla adressuppgifter för såväl post-, epostadress och telefon
 • Vad betalning avser, ex. familjeavgift, medlemsavgift.
 • Vid familjeavgift, hur många i familjen som är 19 år eller yngre.
 • I förekommande fall, hur stor del av det inbetalade som avser kanotplats.
Uppgifter kan mailas till Brunhild på brunhild@tele2.se

 

Medlemsavgifter 2014

 

Medlemsavgift ungdom t o m 18 år    150 kr/år
Medlemsavgift vuxen 600 kr/år
Medlemsavgift familj 900 kr/år
Kanotplatsavgift 1 000 kr/år
(för 2 kanoter på samma plats) 1 500 kr/år

Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift, men i förekommande fall kanotplatsavgift.

Kategori: Styrelsen

Kallelse till årsmöte i Kanotklubben Glid 2014

av Styrelsen 23. januari 2014 23:58

VÄLKOMNA TILL KK GLIDS ÅRSMÖTE

 

FREDAG DEN 21 FEBRUARI KLOCKAN 19,00
på Upplands Väsby Hembygdsgård i Runby
Hagvägen 2 / Pukslagargatan

 

Motioner lämnas senast den 6 februari Till

KK Glid
Box 57  
194 21 Upplands Väsby

 

Kategori: Styrelsen

Medlems- och kanotplatsavgifter 2013

av Styrelsen 11. april 2013 09:02

Nu är det dags att betala in medlems- och kanotplatsavgifter för 2013.
Senast den sista april ska avgifterna vara inbetalade.

 

Instruktion vid inbetalning
Det räcker inte med att ange beloppet du betalar. För ett korrekt
medlemsregister (och uppgifter till kommunen och Kanotförbundet)
behöver vi följande uppgifter.

 1. Namn på dem som genom avgiften vill bli alt. förbli medlemmar
 2. Adress för dessa
 3. Telefonnummer och ev. fax och e-post
 4. Födelseår för den eller de som omfattas av medlemsavgiften
 5. Ange också om det belopp du betalar innefattar kanotplats

Om du betalar över Internet måste du komplettera med att per post eller
e-post skicka ovan nämnda uppgifter till vår kassör. Ange då datum för
inbetalning så att vi kan matcha betalning:

Brunhild Amnéus
Frötunagränd 9
194 55 Upplands Väsby

alt.

brunhild@tele2.se

Kategori: Styrelsen

Kallelse till årsmöte i Kanotklubben Glid 2013

av Styrelsen 13. januari 2013 16:17

Tid: Torsdagen den 21:a februari 2013, kl 19:00
Plats: Hasselbacken 36 (ingång på gavelsidan av huset)

Välkomna!

OBS! Det är den 21:a februari som gäller och inget annat!

Kategori: Styrelsen

Kallelse till årsmöte i Kanotklubben Glid 2011

av Styrelsen 22. januari 2011 21:21

Tid: 1 mars 2011, kl 19.00
Plats: Hembygdsgården, ladan

Mer...

Kategori: Styrelsen

Efterlysning

av Styrelsen 7. november 2010 22:23

Styrelsen efterlyser verksamhetsberättelser för följande år:

1940,1941,1944, 1949,1965, 1972, 1986 och 1990.

Det vore bra om ni som någon gång haft styrelseuppdrag i klubben kunde kolla om någon av dessa handlingar, i original eller kopia, finns i era samlingar. Er ålderstigne sekreterare vill påbörja arkivering av klubbens ärorika historia medan tid är. 

Hittar ni något så kontakta Lars Göran Hillerslätt, tel 59080226.

 

Kategori: Styrelsen

Kallelse till årsmöte i Kanotklubben Glid 2010

av Jim Sandberg 27. januari 2010 11:00

Tid: 22 febr 2010, kl 19.00

Plats: Hembygdsgården, ladan

 Mer...

Kategori: Styrelsen

Kommentarer

Comment RSS